Strona główna

Zatrzymanie przez organy ścigania – jak skutecznie bronić swoich praw

Zatrzymanie przez organy ścigania jest jednym z kodeksowych środków przymusu czyli jedną z czynności, które może podjąć organ w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub wyegzekwowania spełnienia określonych obowiązków procesowych. Niniejszy wpis skupia się na problematyce zatrzymania właściwego, czyli instytucji powszechnie stosowanej przez organy ścigania i tym samym będącej polem do częstych nadużyć. Ten rodzaj zatrzymania nazywany potocznie także zatrzymaniem ...
Czytaj więcej
grozba

Groźba karalna – charakter, znamiona oraz o tym jak skutecznie bronić swoich praw

W celu dokonania właściwej kwalifikacji prawnej i przypisania sprawcy  danego czynu zabronionego, kluczowe znaczenie ma ustalenie czy zostały zrealizowane wymagane przez ustawę wszystkie  znamiona danego przestępstwa (wykroczenia). Groźba karalna - w tym tekście opisujemy temat dość szczegółowo.Dokonanie właściwej kategoryzacji zachowania sprawcy i  jego właściwa kwalifikacja jako groźby, zmuszania, uporczywego nękania, zniesławienia, zniewagi czy złośliwego dokuczenia w oczywisty sposób wpływa na ...
Czytaj więcej

Trzy sposoby na skuteczne przekształcenie działalności w spółkę z o.o.

Właściwa forma prowadzonej działalności pozwala nie tylko na optymalizację podatkową, ale również determinuje kwestię sposobu zarządzania, sukcesji oraz zakresu odpowiedzialności za zaciągane zobowiązania. Wbrew często powielanym opiniom, nie można jednoznacznie wskazać jaki sposób prowadzenia działalności będzie najlepszy, ponieważ zawsze należy brać pod uwagę szereg czynników takich jak np. skala przedsięwzięcia, ryzyko z nim związane, osiągane obroty, zaangażowanie osób trzecich, posiadany ...
Czytaj więcej

#Polskilad i podatki. Obniżka podatków i historyczny wzrost obciążeń dla przedsiębiorców

Jednym z głównych filarów Polskiego Ładu, a tym samym wzbudzającym chyba najwięcej kontrowersji, jest przewidziana w nim reforma fiskalna. Osoby związane z obozem rządzącym wskazują na historyczną wręcz obniżkę podatków, natomiast eksperci i związki przedsiębiorców, nota bene operujący tym samym określeniem mówią o historycznym realnym wzroście obciążeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Mając na uwadze fakt, że obciążenia to nie ...
Czytaj więcej

Polski ład w praktyce. Dodatkowe +9% dla członków zarządu i prokurentów oraz większa kontrola świadczeń na linii spółka – wspólnik/członek zarządu

W dniu 26 lipca Ministerstwo Finansów ujawniło projekt ustawy podatkowej w ramach flagowego programu obozu rządzącego.  Oprócz przewidywanych zmian w zakresie m.in, zwiększenia realnych obciążeń  przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym (wzrost o 51%) oraz skalą podatkową (tu złagodzonych przez wzrost kwoty wolnej i podniesienie progów) zmiany dotkną również wspólników, członków zarządu oraz innych osób wybranych na podstawie aktu powołania. Wprowadzane ...
Czytaj więcej

Wierzycielu znaj swoje prawa!

Dane dotyczące nieuregulowanych płatności w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw[1] nie pozostawiają złudzeń- już prawie połowa przedsiębiorców nie otrzymuje na czas należnych im płatności (opóźnienie powyżej 60 dni). Zatory płatnicze tworzą system naczyń połączonych, jeśli Ty nie uregulujesz swojej płatności, Twój kontrahent nie zapłaci własnych zobowiązań. Oznacza to, że jedna nieopłacona faktura, może spowodować negatywne skutki dla wielu podmiotów ...
Czytaj więcej

Nowe uprawnienia Wierzycieli

O skardze pauliańskiej napisano już wiele , jednak jest to zagadnienie, które w dostarcza wielu problemów zarówno wierzycielom jak i praktykom. Przypomnijmy, iż mowa o art. 527 kodeksu cywilnego i kolejnych: ...
Czytaj więcej

Spółka z o.o. bez ZUS: Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Przeglądając zapytania trafiające na skrzynkę mailową oraz przeprowadzając konsultacje, nie sposób nie zauważyć rosnącego zainteresowania spółkami prawa handlowego, a w szczególności spółką z o.o. Poza dyskusją pozostaje oczywiście fakt, że wybór właściwej formy działalności gospodarczej, jak i poszukiwanie optymalnych rozwiązań w toku jej prowadzenia, w tym ewentualne przekształcenie, jest czymś pożądanym. Taka decyzja jednak zawsze powinna być poprzedzona chłodną kalkulacją ...
Czytaj więcej