Wierzycielu znaj swoje prawa!


Dane dotyczące nieuregulowanych płatności w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw[1] nie pozostawiają złudzeń- już prawie połowa przedsiębiorców nie otrzymuje na czas należnych im płatności (opóźnienie powyżej 60 dni). Zatory płatnicze tworzą system naczyń połączonych, jeśli Ty nie uregulujesz swojej płatności, Twój kontrahent nie zapłaci własnych zobowiązań. Oznacza to, że jedna nieopłacona faktura, może spowodować negatywne skutki dla wielu podmiotów.

Read More

Nowe uprawnienia Wierzycieli

O skardze  pauliańskiej napisano już wiele , jednak jest to zagadnienie, które w dostarcza wielu problemów zarówno wierzycielom jak i praktykom. Przypomnijmy, iż mowa o art. 527 kodeksu cywilnego i kolejnych:

Read More